OPIEKUNOM

Oferujemy

1
zatrudnienie na podstawie umowy;
2
ubezpieczenie (EKUZ oraz karta A1);
3
bezpłatny transport bezpośrednio zarówno do miejsca pracy jak i z powrotem;
4
sprawdzone miejsca pracy;
5
zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie;
6
dopasowanie profilu podopiecznego do opiekuna*;
7
opieka koordynatora w Polsce i za granicą;
8
czas wolny;

OD OPIEKUNÓW

Oczekujemy

1
znajomości języka niemieckiego**;
2
dobrego stanu zdrowia;
3
gotowości do wszechstronnej pomocy podopiecznemu;
4
cierpliwości, wyrozumiałości, pogodnego usposobienia, odpowiedzialności;
* opiekun zostaje skierowany do opieki nad osobą starsza odpowiadającej jego kwalifikacjom przez dopasowanie

** znajomość języka minimum w stopniu podstawowym/komunikatywnym, w przypadku braku znajomości języka istnieje możliwość odbycia kursu językowego
Image

CECHY OPIEKUNÓW I WYMAGANIA

Opieka nad osobami starszymi jest pracą o szczególnym charakterze. Wymaga ona nie tylko wspierania podopiecznych w czynnościach opiekuńczych i pielęgnacyjnych codziennego życia ale również w tych emocjonalnych. Osoby starsze często poprzez rożne choroby i schorzenia mają ograniczony kontaktach z ludźmi. Dlatego opiekun który przebywa ze swoim podopiecznym musi przede wszystkim wspierać go rozmową i zrozumieniem.

Do podstawowych wymagań wobec opiekunów należy zaliczyć:

 • •   dobry stan zdrowia – opiekun zajmujący się osobą starszą niejednokrotnie musi wykazać się sprawnością fizyczną, potrzebną przy pomocy swojemu podopiecznemu podczas przenoszenia np. z łóżka na fotel, czy podczas kąpieli
 •    znajomość języka niemieckiego – znajomość języka w podstawowym zakresie jest wymagana w komunikacji z podopiecznym ale nie tylko , opiekun musi umieć porozumieć się z innymi osobami podczas wykonywania czynności takich jak zakupy czy wizyty u lekarza itp.
 •    cierpliwości i wyrozumiałości – starsze osoby często wykazują zmienne nastroje i brak zdecydowania, w takich przypadkach opiekun nie może się denerwować i budować niepotrzebnego napięcia.
 •    pogodnego usposobienia – opiekun musi być osobą pogodną, przyjazną, która darzy duża sympatia osoby starsze i chętnie z nimi przebywa
 •    empatia – opiekun musi być wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, wykazywać zrozumieniem,  oraz posiadać umiejętność wczuwania się w emocje podopiecznego
 •    komunikatywność – każdy opiekun powinien posiadać zdolność do rozumienia wypowiedzi,  umiejętność słuchania i porozumiewania ze swoim podopiecznym, co wpływa pozytywnie na łatwość nawiązywania kontaktu
 •    gotowości do wszechstronnej pomocy podopiecznemu
 •    odpowiedzialności i dobrej organizacji pracy
Wśród dodatkowych wymagań, które mogą pomóc (ale nie jest to warunek konieczny) w wykonywaniu zawodu opiekuna osób starszych jest:
 • •   doświadczenie w pracy jako opiekun w opiece nad osobą starszą lub chorą
 •    prawo jazdy, które ułatwi poruszanie się podczas wyjazdów na zakupy czy do lekarza z podopiecznym

REKRUTACJA:

Osoby, które zainteresowane są podjęciem pracy w Naszej firmie jako opiekun osób starszych będą uczestniczyły w procesie rekrutacji.

Rekrutacja podzielona jest na kolejne etapy, na podstawie których jesteśmy wstanie stwierdzić czy kandydat spełnia wymagania do pracy na tym stanowisku. Badamy posiadane kwalifikacje i tworzymy profil opiekuna dobierając odpowiedniego podopiecznego.


I Etap – Zgłoszenie chęci do podjęcia pracy.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy jako opiekun osób starszych zgłaszają swoja kandydaturę w jednym z wybranych sposobów

 • telefoniczny pod numerem + 48 511 515 272
 • korzystając z formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie mjbcompany.pl
 • bezpośrednio na adres mailowy mjbcompany.blonski@gmail.com
 • osobiście w siedzibie firmy w godzinach urzędowania (08:00 – 16:00)

 

II Etap – Rozmowa kwalifikacyjna

Na podstawie zgłoszenia pracownik firmy umawia się z potencjalnym kandydatem do pracy na spotkanie w siedzibie firmy. Rozmowa toczy się według określonego harmonogramu:

 • przedstawienie wymagań od kandydata
 • opis zasad pracy na stanowisku opiekuna
 • sprawdzenie kwalifikacji interpersonalnych
 • sprawdzenie stopnia znajomości języka
 • omówienie warunków współpracy z naszą firmą

 

III Etap – Podjęcie pracy

W ostatnim etapie rekrutacji przygotowujemy danego kandydata do pracy na stanowisku opiekuna. Rozpoczyna się proces dopasowywania opiekuna do podopiecznego. Dodatkowo dla osób, u których podczas rekrutacji wystąpiły braki w posługiwaniu się językiem bądź potrzeba przebycia instruktażu z pierwszej pomocy przeprowadzamy szkolenia. Po zdobyciu szkoleń następuje podpisanie umowy oraz proces wyjazdu i rozpoczęcia pracy.

 

Podczas całego etapu rekrutacji szczególna uwagę będziemy zwracać na zaangażowanie w chęć pomocy osobom starszym, usposobienie i nastawienie do pracy.

OFEROWANE WARUNKI PRACY:

OPIEKUNOM OFERUJEMY:

 • legalne zatrudnienie na podstawie umowy
 • ubezpieczenie poświadczone drukiem A1 wydanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz opłacone składki (Karta EKUZ)
 • organizację bezpłatnego transportu zarówno odbiór z miejsca zamieszkania, dojazd do miejsca wykonywania pracy i z powrotem
 • sprawdzone miejsca pracy
 • bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu pracy
 • terminowość i atrakcyjność wynagrodzenia adekwatne do umiejętności opiekuna
 • dopasowanie kwalifikacji opiekuna do wymagań podopiecznego
 • opiekę koordynatora w Polce i za granicą
 • czas wolny
 • możliwość odbycia kursu językowego oraz szkolenia z zakresu pierwszej pomocy

ZAKRES WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW:

DO PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI OPIEKUNA NALEŻĄ:

Pomoc w codziennej higienie osobistej: kąpiele lub prysznic, pielęgnacja włosów, skóry i zębów, czesanie i golenie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, higiena jamy ustnej, regularne zmienianie pieluchomajtek.

Pomoc w poruszaniu się i przemieszczaniu, w szczególności przy: wstawaniu, chodzeniu, ubieraniu i rozbieraniu, wchodzeniu po schodach, spacerowaniu.

Pomoc przy dobieraniu garderoby i nakładaniu jej, jak i dbanie o wygląd.

Przygotowywanie, podawanie posiłków oraz w niektórych przypadkach karmienie, mając na uwadze ewentualne zalecenia w zakresie diety podopiecznego i sposobu przyjęcia pokarmu.

Pomoc przy czynnościach związanych z organizacją codziennych zajęć podopiecznego tj. pomoc podczas spotkań rodzinnych czy kulturalnych (np. kino ), spacer, uzgadnianie i pomoc podczas wizyt lekarskich.

Pomoc w drobnych pracach domowych: zmywanie naczyń, odkurzanie, zamiatanie, mycie podłogi, ścieranie kurzu, zmienianie oraz pranie pościeli i ubrań, prasowanie ubrań, mycie łazienki oraz toalety, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń sanitarnych, wynoszenie śmieci zgodnie z zasadami segregacji odpadów.